Sustainable Sourcing Event 2017

May 29, 2017 Mauritshuis Den Haag

 

Sustainable Sourcing Event 2017

Innovatieve inkoopconcepten voor agri & food


29 mei – Mauritshuis Den Haag

13:30 – 18:00
Toegang is gratis

Aanmelden

 

Dit jaar slaat Agriterra de handen ineen met IDH,  the Sustainable Trade Initiative en Solidaridad voor het Sustainable Sourcing Event. Wij hebben een inspirerend programma ontwikkeld vol praktische tools voor iedereen die agri(food)-producten van (coöperatieve) smallholders en boeren importeert of daar geïnteresseerd in is.

 

Op het Sustainable Sourcing Event komen koplopers uit het groot- en MKB-bedrijf, non-profits en beleidsmakers bijeen om best practices en tips & tricks te delen over winstgevende, duurzame en sociale inkoop uit het buitenland.

 

Steeds meer bedrijven gaan directe relaties aan met toeleveranciers uit ontwikkelingslanden vanuit ecologisch, economisch en sociaal oogpunt en omdat de consument een transparanter product vraagt met een duidelijke herkomst.

 

Schema

13:30 Inloop en ontvangst

14:00 Plenair programma

15:30 Pauze

16:00 Workshops

17:00 Plenaire wrap up

17:15 Speed dating & borrel

 

Plenair programma

Boeren als business partners #hoedan?

Kees Blokland – Managing Director Agriterra

 

Vijf belangrijkste trends in samenwerken met kleine boeren

Iris van der Velden – Manager Innovation Finance, IDH

 

Best practices op duurzame cacao inkoop – the Cargill Cocoa Promise

Taco Terheijden – Director of Cocoa Sustainability, Cargill Cocoa & Chocolate

 

Impact@Origin – Duurzame koffie en thee inkoop vanuit MKB perspectief

Marc van Houten – Procurement Director, Maas koffie & thee

 

Workshopsessies

Tijdens de workshops wordt aan de hand van business cases dieper ingaan op de praktische uitdagingen die bedrijven ondervinden bij internationale inkoop en waar de kansen voor verduurzaming liggen in samenwerking met boeren en hun organisaties. Gezamenlijk worden tips & tricks uitgewerkt, best practices verzameld, ervaringen over publiek-private samenwerking uitgewisseld en hoe de Nederlandse overheid actief kan bijdragen aan het benutten van marktkansen op de verduurzaming van inkoop.

 

De workshopsessies worden gelijktijdig georganiseerd, dus er kan enkel aan één workshop worden deelgenomen.

 

Workshop 1: Transitie naar nieuwe handelsaanpak in koffie inkoop

Is rechtstreekse inkoop de duurzame tegenhanger van de traditionele ‘anonieme’ inkoopmarkt? Ervaringen en uitdagingen van ‘direct trade’ en het creëren van optimaal voordeel voor boer, handelaar en brander.

 

Deze workshop wordt gehost door  Janneke Neutelings, product manager Peeze en Bertine Schieven, bedrijfsadviseur Agriterra.

 

Workshop 2: Product- en ketenontwikkeling samen met boerencoöperaties

Uitdagingen en kansen bij het ontwikkelen van biologische Fair Trade producten in Indonesië. Hoe selecteer je betrouwbare partners, blijft het product betaalbaar, garandeer je kwaliteit én lokale impact? Tips, ervaringen en succesvolle businessmodellen.

 

Deze workshop wordt gehost door Bert Jongsma, directeur Fair Trade Original en Richard van der Maden, bedrijfsadviseur Agriterra

 

Workshop 3: Samenwerking met niet-georganiseerde boeren

Praktische tips voor samenwerking met niet-georganiseerde, kleine boeren in Oost Afrika.

 

Deze workshop wordt gehost door Chris Benard, directeur Mara Farming en Iris van der Velden, manager inovation finance IDH

 

Workshop 4: Maatwerk en ketensamenwerking in complexe inkoopmarkten

Uitdagingen en oplossingen voor duurzaam inkopen in complexe ketens uit verschillende landen die gekenmerkt worden door grote verscheidenheid in markt en producenten. Oplossingen op maat voor duurzaamheid in de fruitverwerking markt.

 

Deze workshop wordt gehost door Jeroen Kroezen, programmamanager Solidaridad in samenwerking met FrieslandCampina Riedel

 

Netwerkborrel

Om ervaringen uit te wisselen en te netwerken bieden we u de mogelijkheid om deel te nemen aan speeddating en ronde tafels om vruchtbare contacten op te doen voor toekomstig zakendoen en ondersteuning in sourcing.

 

Organisatoren

Agriterra
Agriterra steunt boerenorganisaties met inzet van deskundigen uit de Nederlandse agrarische wereld. Al 20 jaar begeleiden we boerencoöperaties om te professionaliseren en groeien. Agriterra brengt het Nederlands bedrijfsleven in contact met professionele boerencoöperaties en zet duurzame business deals op met onze netwerken en lokale aanwezigheid.

 

Co-organisators

IDH, the Sustainable Trade Initiative

Het Initiatief Duurzame Handel is gestart in 2008 en bouwt sindsdien aan resultaatgerichte coalities van bedrijven, NGO’s, overheden en kennisinstellingen in westerse- en ontwikkelingslanden. Daarin brengt IDH publieke en private krachten, kennis, ambities en belangen samen om internationale handelsketens te verduurzamen. Dat draagt bij aan het wereldwijd bestrijden van armoede, bescherming van het milieu, en maakt duurzame handel tot norm.

 

Solidaridad

Solidaridad is een internationaal opererende maatschappelijke organisatie met meer dan 45 jaar ervaring in de verduurzaming van productieketens. Samen met iedereen in de keten – van boer tot multinational – werken we aan eerlijke producten, die geen schade toebrengen aan mens of milieu en voor iedereen winstgevend zijn. Solidaridad werkt door 13 productieketens heen en is actief op 5 continenten, via 9 regionale kantoren. Wij zoeken graag met u naar innovatieve oplossingen die de productie verhogen, maar minder schade toebrengen aan mens en milieu.